Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Mellcia
Mellcia
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
Mellcia
0472 475b
Reposted fromfavv favv viajointskurwysyn jointskurwysyn
Mellcia
4914 9c92

June 04 2017

June 06 2015

Mellcia
0163 6683 500

March 26 2015

4299 20da

weallneedaxanax:

i-am-a-fucking-smurf:

thehipsterlifestyle:

rockpapertheodore:

christina-mcdonald:

Will reblog every, EVERY time.

what a helpful young person

I’ve this like 15 times and I still enjoy this!

i have waited 5 months for this back 

awww

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy vialefu lefu

March 22 2015

Mellcia
6790 a265
Reposted frompociemucka pociemucka viablondi blondi

March 19 2015

3349 01ef 500
Reposted fromdominik dominik viajointskurwysyn jointskurwysyn
Mellcia
5925 1fee
Reposted frommonam monam viablondi blondi

March 16 2015

Mellcia
2895 83ae
Reposted fromfungi fungi viaelkmare elkmare

March 06 2015

Mellcia
6131 a74a
Reposted fromphantastikgirlande phantastikgirlande viaslova slova

March 05 2015

Mellcia
1765 f0aa
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer

February 27 2015

Mellcia
0565 e7f6 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova

February 02 2015

Mellcia
5562 6659

birdcheese:

Piping out a flock.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamuccia muccia

January 29 2015

Mellcia
Because I'm worth it
Reposted fromfabs3 fabs3 viaziemniaki ziemniaki

January 28 2015

Mellcia
1197 4870
Reposted fromaunds aunds viaziemniaki ziemniaki
Mellcia
W załączeniu przesyłam państwu intrygujące CV absolwenta ciekawego, choć nierokującego kierunku; mogę się pochwalić stuletnim doświadczeniem we wszystkim, zrobieniem większej liczby lodów panom prezesom, niż ich zrobiła Algida, obsługą wszystkich sprzętów, od iPhone'a przez ksero po kosiarkę do trawy, oraz znajomością dziesięciu języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język nienawiści. Mogę robić wszystko - od kawy po laskę. Zaznaczam również, że z pensji chciał (a) bym móc opłacić bilet tramwajowy. Do moich zalet zaliczyć można także absolutny brak zobowiązań. Mój stan cywilny można określić pojęciem z encyklopedii muzycznej: maksisingiel, nie mam też dzieci ani kredytu hipotecznego. Ba, nie mam nawet zdolności kredytowej.
— Patrycja Pustowiak, "Samotna wilczyca", Gazeta Wyborcza Duży Format, 24.12.14
Reposted from1923 1923 viapl pl

January 26 2015

9584 15ed 500

adriofthedead:

ochingelion:

end-of-pizza:

NO JUST FUCKIN NO!

OH WOW 

wow i can’t believe nge is a rip off of animaniacs

Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame vialefu lefu

January 23 2015

3846 1904

knusprig-titten-hitler:

sterotype glasses

Reposted fromtron tron viazycienakrawedzi zycienakrawedzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl